Софтуерът за продажби и маркетинг се променя с бързи темпове под влияние на автоматизацията и изкуствения интелект. Това му позволява вече сам да оценява качеството на комуникацията с клиентите и дори да прогнозира успеха на дадена сделка

Системите за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM – Customer Relationship Management) са един от типовете бизнес софтуер, в които най-бързо навлизат технологиите за изкуствен интелект. Този клас системи, които са създадени за управление на продажбите и маркетинга в една компания, далеч не съществуват от вчера – има ги вече от десетилетия. И също както преди години те бяха първите, които се интегрираха с фирмените телефонни централи и платформи за обединени комуникации, днес се променят с бързи темпове, под влиянието на изкуствения интелект и автоматизацията.

“Тази промяна през съвпада с нарасналата важност на CRM софтуера, във връзка с пандемията и ускорената дигитализация на много бизнеси. Това допълнително засили интереса към този тип системи, които се налагат като все по-важен фактор за успешните продажби” – споделя Даниела Димова, маркетинг специалист в българската софтуерна компания Тим ВИЖЪН България, която има множество успешни проекти за внедряване на CRM софтуер. Тя описва и някои от основните характеристики, които отличават модерните CRM системи и как те могат да спомогнат компаниите да повишат продажби си.

Ролята на вградения изкуствен интелект

Изкуственият интелект (AI – Artificial Intelligence) помага на търговците да изграждат и оптимизират своите взаимоотношения с клиентите. Съвременните CRM системи като Microsoft Dynamics 365 разполагат с умни алгоритми за оценка на качеството на комуникацията с потребителите, както и за прецизни прогнози на продажбите. Благодарение на тях, търговците могат да фокусират усилията си върху сделки с най-високи шансове за успех и да реализират продажби в по-кратки срокове. В добавка – модерните CRM системи са достъпни на всяко мобилно устройство и са на разположение по всяко време, когато са необходими.

Автоматизиране на процесите

Във всяка фирма съществуват рутинни и повтарящи се задачи като писане на имейли, създаване на отчети и др., които отнемат ценно време на търговските екипи. CRM системите от ново поколение помагат тези процеси да бъдат автоматизирани посредством редица умни функционалности. Сред тях са смарт алармите, напомнящи за предстоящи срещи и изтичащи срокове, автоматизираното създаване на отчети, както и автоматично въвеждане в системата на информация за клиентите на база изпратени от тях имейли.

Софтуерът вече напомня на търговците, кои са най-подходящите им следващи стъпки

CRM системите не само могат да автоматизират някои от най-често срещаните бизнес процеси, а помагат за въвеждането на най-добрите търговски практики. Това става чрез изграждане в софтуерното решение на базирани на добрите практики алгоритми от етапи и стъпки, съобразени със спецификата на конкретния отрасъл, предлаганите продукти и услуги и типове клиенти. По този начин системата следи за изпълнение на всеки предварително зададен етап и напомня на търговските екипи кои са най-подходящите стъпки, за да преминат напред във взаимоотношенията с клиентите.

Интегрирани аналитични функции

Едно от най-големите предимства на новото поколение CRM системи са интегрираните в тях аналитични инструменти, които помагат на търговците бързо и по най-добрия начин да се адаптират към настъпващите промени. Това включва както информация за потребителските нагласи и необходимости, така и анализ на целия продажбен процес. Интегрираните в CRM решението аналитични инструменти и графики дават на мениджърския екип детайлна информация в направления като реализирани продажби и сделки в процес на реализация, ангажираност на екипа с ключови за бизнеса клиенти и качество на изградените взаимоотношения, представяне на отделните търговски екипи и възможности за оптимизация, както и ред други показатели, които подпомагат ежедневната дейност на фирмата, стратегическото управление и цялостното оптимизиране на продажбите.