Партньорство

VIP NEWS подкрепя смислените идеи и проекти и приема предложения за:

Медийно партньорство;

Информационно партньорство;

Комуникационно партньорство;

УЕБ партньорство;

Бизнес партньорство,

както и други форми на сътрудничество.

Реда за партньорство е част от нашата търговска политика и редакционна политика. Предоставяме го след предварителни разговори или кореспонденция, даващи основание за съвместно бъдеще. Изпратете Вашето предложение за партньорство, както и експозе на имейл  info@vipnews.bg

Организационната политика на VIP NEWS се поддържа и актуализира с цел коректност и яснота във взаимоотношенията. Желаем ползотворно и дълготрайно сътрудничество.

Създаваме дигитален медиен комфорт в и чрез интернет изданията си, за нашите партньори и рекрамодатели.

Аудиторията ни получава политическа, икономическа, социална, културна и сервизна информация от авторитетни източници. Бъдете важна част от това.

VIP NEWS не влиза в партньорски взаимоотношения с:

  • Проекти, които обиждат или накърняват правата на човека, уронващи морала, историята и културните достижения на обществото, етническа и расова дискриминация.
  • Проекти на тема политика, порнография, оръжие, религия.