ВАЖНИТЕ СА В НОВИНИТЕ!

Създаваме, разпространяваме, популяризираме, информираме, стимулираме!

Бъдете важни в нашия свят!

АГЕНЦИЯ ЗА ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И PR

12 интернет издания + нашите партньори ще пишат за вас!

ФИЛОСОФИЯ

Доверието води до приходи!

Ценна е достоверна информация, споделеният опит, полезното и развлекателно съдържание за широката и специализирана аудитория.

Дейвид Огилви: "Не познавам граматиката. Ако се опитвате да убедите хората да направят нещо или да купят нещо, струва ми се, че трябва да използвате техния език."

ОТГОВОРНОСТ

Ключови ценности: професионален и личен интегритет.

- надеждност, честност, лоялност, морална зрялост и добра преценка -

Уорън Бъфет: „Когато наемате хора, търсете три качества: интегритет, интелигентност и енергия. И ако първото липсва, то останалите две ще ви убият“.

СЪЗИДАНИЕ

При нас рекламата е Вашата дългосрочна инвестиция!

Ефективни са качеството на информацията и знанията, които онлайн потребителите получават чрез интернет изданията в групата.

Кое е не доброто?

Дори и да Ви харесваме, пак може да откажем да работим с (и за) Вас. Но пък го правим по приятен начин. Това естествено не трябва да Ви отказва, а напротив – да Ви стимулира да потърсим по-ефективни взаимоотношения.

T: +359 888 55 91 83 | E: info@vipnews.bg