КАК ВЪЗНИКВА МОДЕРНАТА РЕКЛАМА

В началото на 1950 г., Дюмон Телевизионна Мрежа започва съвременната практика на продажба на време за реклама на множество спонсори. Преди това Дюмон имали проблеми с намирането на спонсори за много от техните програми и се компенсирали чрез продажба на малки блокове на рекламно време на няколко фирми. Това в крайна сметка се превърна в стандарт за търговската телевизионна индустрия в САЩ. Въпреки това, все още е обичайна практика да се показват реклами от един спонсор. В някои медии, спонсорите са упражнявали изключителен контрол върху съдържанието на рекламата, включително и върху това една избрана от тях агенция да го пише. Единният модел на спонсорство е много по-малко разпространени сега, като едно забележително изключение остава Hallmark Hall of Fame.
В края на 1980-те и началото на 1990-те видяхме въвеждането на кабелна телевизия. MTV – пионер в концепцията за клипове, въвеждат нов тип реклама: потребителски мелодии за рекламното послание. Тъй като кабелната и сателитната телевизия става все по-разпространени, се появиха специализирани канали, включително канали, изцяло посветени на рекламата, като QVC, Home Shopping Network, и ShopTV Канада.

С появата на рекламния сървър, маркетинга през Интернет отвори нови хоризонти за рекламодателите и това допринесе за “дот-ком” бума на 1990. Появиха се корпорации, които оперират единствено чрез приходи от реклама, предлагащи всичко включително и купони за безплатен достъп до Интернет. В началото на 21 век, някои уеб сайтове, включително търсачката на Google, започва промяна в онлайн рекламата, като се набляга на контекстно подходящи, ненатрапчиви реклами, предназначени да помогнат, а не наводняват, потребителите. Множество подобни усилия довеждат до тенденция на увеличаването на интерактивната реклама.

Делът на рекламните разходи спрямо БВП се е променило малко въпреки големите промени в медиите. Например, в САЩ през 1925 г., основните рекламни медии, вестници, списания, знаци върху трамваи и плакати на открито – разходите за реклама, като дял от БВП е около 2,9%. До 1998 г., телевизията и радиото се превърнаха в основни медии за реклама. Въпреки това, разходите за реклама, като дял от БВП е малко по-ниско – около 2.4 процента.

Едно скорошно нововъведение в рекламата е “партизански маркетинг”, известно, като “guerrilla marketing“, който включва необичайни подходи, като организиране срещи на обществени места, награди, които са щамповани с рекламираната марка и интерактивната реклама, в която зрителят може да отговори или участва, за да стане част от рекламното послание.

Guerrilla рекламата става все по-популярна сред повечето компании. Този вид реклама е непредсказуема и иновативна, което кара потребителите да купуват продукта или да се присъединят към дадена идея. Това се отразява в тенденцията към нарастване на интерактивните и “вградени” реклами, като например чрез позиционирането на продукти, след като потребителите гласуват чрез текстови съобщения, както и различни иновации в използването на услугите в социалните мрежи, като Фейсбук.

Start typing and press Enter to search